Alapítónk

Szabó Katalin, a Nemzetközi Metafizikai és Szellemtudományi Akadémia alapító-vezetője tisztán látó spirituális gyógyító, természetgyógyász, szellemi mester, békenagykövet. Képességei már gyermekkorában megmutatkoztak, de tizennyolc esztendős korában tudatosultak igazán, amikor egy halál közeli élmény hatására végképp bebocsátást nyert a szellemi világokba. Szabó Katalin egész életében emberekkel foglalkozott, húsz évet töltött el a magyar egészségügyben ápolónőként. Itt tapasztalta meg a klasszikus orvostudomány korlátozott lehetőségeit, mely legtöbbször csak a tünetek megszüntetésére korlátozza a megoldást, és az igazi kiváltó okok feltárásával, amelyek a lélekben gyökereznek, azonban már alig foglalkozik. Mint felesküdött gyógyító komoly lelki krízis élt meg a betegségek kimenetelét látva. Imáiban arra kérte Istent, ha létezik a gyógyításnak olyan formája, amivel tényleg meg lehet gyógyítani a beteget, azt hadd tanulja meg a szellemi világoktól. Először hagyományos kínai orvoslást tanult, majd tíz évet természetgyógyászként állt a betegek szolgálatában. Az energetikai gyógyítás alapjait az Orosz Tudományos Akadémia Természetgyógyász szakán végezte, ez a képzés segített rendszerbe foglalni számára, amit képességei révén eredendően tudott és tapasztalt. Az orosz iskolában oktató-gyógyító képesítetést szerzett. A Metafizikai és Szellemtudományi Akadémiát 1996-ban alapította, hogy a szerzett, és az égi világból hatalmas kegyként kapott tudását, gyógyítói technikáit továbbadja azoknak, akik érettek a szellemi tanításokra és, akiket a szellemi világok az Akadémiára vezetnek. Szabó Katalin szellem iskolájának, ahogy ő mondja, a teremtés szintjén van pártfogói rendszere az univerzumban, hiszen bár a tanítások egy részét a tanárok adják itt a földön, a nagyobb részt a személyre szóló, tudatszinthez igazított égi tanítások teszik ki.

Interjú szabó katalinnal

Szabó Katalin: Fehér madár

Valamikor egyszer az Isteni Forrás szintjéről elindult egy szellemi lény, hogy testet öltsön egy kellemes emberi formában, hogy végigcsinálja, amit kért tőle az Ég. A földi világban a gyógyítás művészetét csinálva megmutatta, vannak olyan dolgok, amelyek a Földön nem megváltoztathatóak. De az Égi Világ segítségével minden lehetséges. Meggyógyítani embereket, letörölni könnyeket. Kiigazítani összekuszált életeket. Hosszú, gyógyítással eltelt évek után, azt a munkát kapta: repüljön. Városról, városra érintse meg az emberek szívét. Hogy azok felébredjenek a fény szó hallatára. Aki meglátta, lelke kívánta ismét a találkozást. Elindult egy úton a tanítvány. Az Ég meg vigyázta. Egy csodálatos dolog indult el a földi világban. Isteni elrendelésre működni kezdett a földön egy szellem iskola. Hosszú évek alatt sok ember ismerte meg égi mibenlétét. Megtalálta élete értelmét. Csüggedtséget, határozatlanságot félre téve rátalált az égi útra. Önmagát megismerte. Csak repül a madár nagy távolságokon át. Fejét felemelve. Saját életéről elfelejtkezve. Nem lehet egyszerre sok helyen megfelelni, vannak olyan dolgok, amiket el kell felejteni. Nem lehet egyszerre égi és földi ember lenni. De talán, ezekben az időkben lehet majd megfelelő segítőt találni, ha úgy gondolja az ég. Mert vannak történések a földi világban, amiket hetven százalékban a sors irányít. Szíveket megnyitni, a tudás magvát elvetni Isteni küldetés…